Historie - www.garderforeningenvejle.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Historie

                                                            Pro Rege  et  Grege       

                                    "Pro Rege et grege" Historie : Én gang Garder-altid Garder
Her kan Du læse historien om Garderforeningen for Vejle og omegn, dens start og forløbet til i dag. Ved at gå ind i links kan Du 
endvidere læse alt om Den Kgl. Livgarde (til fods - som den oprindeligt hed) og om Den Kongelige Livgarde Til Hest (Oprettet 1661 og nedlagt 1866).
Garderforeningen for Vejle og Omegn.Oprettet 19. november 1913 - Forening nr. 32 i region 3.
Den 19. november 1913, samledes 47 gamle gardere til stiftende generalforsamling på teaterhotellet i Vejle. Blandt initiativtagerne var 10 gamle
 gardere fra den senere kong Chr.X's egen årgang 1889.
Det betød, at året efter var disse, såvel som kongen, til 25 års garderjubilæum på Rosenborg eksercerplads. Ved den lejlighed blev foreningens 
nyindkøbte fane indviet af præsidenten, kammerherre, oberst Boeck. Efter paraden var hele årgangen inviteret til frokost hos kongen på Amalienborg.
Foreningens 25-års jubilæum, 19. november 1938 blev fejret med en vellykket og stilfuld festmiddag på Teaterhotellet, hvor Hs.Kgl.H. Prins Gustav
og hele præsidiet var tilstede. 23 gamle gardere blev hædret med 25-års tegnet.
I årene der fulgte steg medlemstallet støt, dog skete der en vis opbremsning, da man i forbindelse med oprettelsen af Midtjysk Garderforening måtte
afgive 30-40 medlemmer. Fra de gamle protokoller får man et udmærket indtryk af, at Vejle og Omegns Garderforening har været, og er, en aktiv 
forening. Der er beskrivelser af hvorledes man har deltaget i markeringen af diverse historiske mærkedage, samt har forstået at feste når der var
lejlighed til det. I omtalen af festerne i foreningens første leveår er "stilfuld" et af de gennemgående udtryk. Vi holder stadig fester med en vis stil,
men der er slækket lidt på etiketten, der lægges vægt på det hyggelige og fornøjelige.50-års jubilæet i 1963 står der ikke rigtig noget om, til gengæld 
kan man læse, at i 1958 drog mere end 100 gamle gardere fra Vejle og Omegns Garderforening til København for at deltage i Livgardens 300-års jubilæum. 
Formanden havde været så forudseende at leje et helt hotel. Vor smukke gamle fane, var efter ca. 70 års flittig brug, blevet en smule slidt. Vi følte os 
ikke overbeviste om, at den ville kunne tåle at komme ud i kraftigt blæsevejr. Det betød, at bestyrelsen satte gang i flere aktiviteter for at skaffe penge
til anskaffelse af en ny. Selve fanedugen skænkede Danmarkssamfundet, men de flotte guldtryk, som er ret bekostelige, indsamlede vi selv midler til 
gennem en række forskellige tiltag. Fanen blev indviet af den stedlige repræsentant for Danmarkssamfundet Arne Bøgeland ved en festlig sammenkomst
på hotel "Hedegården" den 18.maj 1985. Vi har naturligvis stadig den gamle fane. Til den knytter sig en ret enestående bedrift. Den blev vogtet af
gl. garder 201-1-1926 Holger Bech, der var fanebærer i mere end 50 år, fra 1929 til 1980.
Året 1988 var foreningen på sit højeste med ialt 308 medlemmer.
Vort 75-års jubilæum den 19.nov.1988 blev fejret med pomp og pragt. Dagen startede med mønstring i Bikubens gård i Vestergade, derfra marcheredes
med piber og trommer i spidsen gennem gågaderne til rådhustorvet. Her blev vi modtaget af borgmester Karl Johan Mortensen, der indbød til reception 
på rådhuset. At Vejle havde en livskraftig garderforening blev understreget af marchen gennem de flagsmykkede gader. Flagene opsat af morgenduelige 
gamle gardere. Efter receptionen var der generalforsamling på Park Hotel. Om aftenen var der, med deltagelse af præsident Schousbye med frue, 
borgmester Karl Johan Mortensen med frue samt 140 feststemte gl. gardere med damer gallamiddag på hotel "Hedegården". Det var alt i alt en strålende
begivenhed, som kan blive vanskelig at overgå, endsige leve op til når vi i 2013 skalfejre vort 100-års jubilæum.
Gennem årene har vi haft forskellige tilholdssteder for vore arrangementer. Som nævnt startede det på Teaterhotellet, derefter fulgte Hotel Australia, 
Grand Hotel og Park Hotel. Forskellige årsager gjorde det nødvendigt at flytte, bl.a. blev Grand Hotel udset til at huse flygtninge og Park Hotel skulle rumme
erhvervscentret. Det bevirkede at vi under indtryk af det flotte jubilæums arrangement valgte at få en aftale med hotel "Hedegården". Det er en aftale vi er 
meget glade for. Vi bliver ualmindelig godt behandlet, så det er ikke kun vore fester vi afholder der, også vore klubaftner, bankospil og generalforsamlinger
finder sted på hotel "Hedegården". Vi har måttet erkende, at store fester med middag, tilhørende vine, dans og natmad, ikke kan samle et passende antal 
deltagere, når der skal betales fuld kuvertpris. I stedet har vi valgt at fejre foreningens fødselsdag hvert femte år. Her giver foreningen så et "passende" tilskud, 
så det bliver mere tillokkende at deltage, resultatet er da heller ikke udeblevet.
Vi har naturligvis, som de fleste garderforeninger, vore traditionelle arrangementer. Der kan nævnes: Fugleskydning, 15-m skydning, virksomhedsbesøg,
foredragsaftner, bankospil og klubaftner. Endvidere startede vi i 1992 som nogle af de første med bowling.Der er også andre lejligheder, hvor vor forening er 
aktiv. Vi har to gange i nyere tid, første gang i 1991, haft besøg af regentparret, der under deres sommersejlads er ankommet ombord på "Dannebrog". 
Foreningen har i den anledning, med fanen på fløjen, været talstærkt repræsenteret på ved modtagelsen på havnen.
Foreningen har også deltaget ved modtagelse når regentparret er ankommet via rullende transport. Endvidere har vi deltaget når de unge gardere har valgt
at afholde deres "Blå Fest" i Vejle.
Formænd:
Proprietær, 96-1-1889, Jørgen Jørgensen, Hvejselgård fra 19.11.1913 - 19.11.1918
Førstelærer, C. J. Christensen, Assendrup fra 19.11.1918 - 19.11.1933
Skoledirektør, A. Bech, Vejle fra 19.11.1933 - 19.11.1946
Skoledirektør, Jacob Pedersen, Vejle fra 19.11.1946 - 19.11.1947 (flyttet til Hobro)
Proprietær Gunnar Gjerulff, Haugshus fra 19.11.1947 - 19.11.1952
Avlsforvalter A. L. Eich, Vejle fra 19.11.1952 - 19.11.1973 (Vicepræsident 1960-1974)
Proprietær, Erik Rothausen, "Julianebjerg" fra 19.11.1973 - 19.11.1986
Produktionschef, Sven C. Ottesen, Vejle fra 19.11.1986 - 19.11.1993
Repræsentant, Jes Hejselbjerg Paulsen, Vejle fra 19.11.1993 - 19.11.1994
Produktionschef, Sven C. Ottesen, Vejle fra 19.11.1994 - 19.11.2008
Gårdejer Jens Erik Lassen, Birkeballegård fra 19.11.2008 - 18.11.2010
VVS-ejer Jens Palmelund fra 19.11.2010
Æresmedlemmer:
A. L. Eich den 19.11.1970
Th. Erbs den 19.11.1971
G. Gjerulff den 19.11.1973
Holger Bech den 19.11.1973
F.C. Nielsen den 19.11.1973
Georg Jacobsen den 19.11.1973
Sven C. Ottesen den 19.11.1993
C. O. Klintebæk den 19.11.1994
Johannes Bull Jensen den 19.11.1995
Jens Erik Lassen den 18.11.2010 
Ove Beck Jørgensen den 17.11.2016
 
 
Coronavira
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu